4 riska grupas nekustamā īpašuma iegādē

aver nekustamo ipasumu agentura 4 riski

Nekustamā īpašuma un mājokļa izvēle ir ārkārtīgi atbildīgs lēmums, tāpēc vēl pirms iegādes ir būtiski pārliecināties, vai noskatītais īpašums nesagādās problēmas nākotnē.

 

Viens no galvenajiem riska faktoriem, kas izkristalizējās Luminor rīkotajā tiešraides vebinārā – jāpārliecinās, vai nekustamajā īpašumā iepriekš nav veikta nesaskaņota pārbūve, kas sarežģīs finansējuma saņemšanu bankā un apgrūtinās procesus tad, ja pats vēlēsies īpašumu pārbūvēt vai pārdot.

Piedāvājam iepazīties ar noderīgu pārbaudes sarakstu par to, kas jāņem vērā, iegādājoties dzīvokli. Pārbaudes saraksts tapis sadarbībā ar Luminor.

 

Tehniskie riski:

Elektrība:

 • Piesaistīt sertificētus speciālistus, lai pārbaudītu rozetes un slēdžus
 • Vai īpašumam ir uzstādīts un pieejams atsevišķs skaitītājs? 
 • Pārbaudīt pieslēgumu e-st.lv pie objekta informācijas

Ūdens:

 • Pārbaudīt ūdens pieslēgumu un spiedienu
 • Pārbaudīt ūdens kvalitāti. Vai ir ūdens attīrīšanas filtri?
 • Pārbaudīt karstā ūdens pieslēgumu (ja nepieciešams, ierēķināt izmaksas boileriem)
 • Vai ir uzstādīti verificēti skaitītāji? 

Gāze:

 • Pārbaudīt pieslēgumu Latvijas Gāze
 • Ja ir gāzes apkure, pārbaudīt gāzes katla stāvokli - vai ir veikta apkope?
 • Vai ir uzstādīti verificēti skaitītāji?

Apkure:

 • Pārbaudīt mājas kopējo parādu par siltumu
 • Konsultēties ar apsaimniekotāju un kaimiņiem par siltumu nekustamajā īpašumā
 • Pārbaudīt radiatoru un apkures trubu stāvokli

Santehnika:

 • Pārbaudīt, vai ir uzstādītas kanalizācijas caurules ar atbilstošu kritumu un diapazonu (vismaz 40 mm, ja caurule nav garāka par 1 m vai 50 mm, ja nav garāka par 3 m)
 • Pārbaudīt tualetes caurules (vismaz 100 mm diametrā)
 • Pārbaudīt ūdens notecēšanu santehnikas mezglos

 

Juridiskie riski:

Īpašumtiesības un apgrūtinājumi (zemesgramata.lv):

 • Precizēt īpašnieku
 • Vai īpašniekam ir laulātais (laulības līgums, apliecība)?
 • Pārbaudīt vai īpašumam nav apgrūtinājumi (hipotēkas, aizliegumi) 
 • Saņemt piekrišanu pārdošanai no hipotēkas turētāja (visbiežāk bankas)
 • Apskatīt aktuālo elektronisko Zemesgrāmatu

Īpašuma sastāvs:

 • Vai zemesgabala īpašumtiesības ietilpst īpašuma sastāvā?
 • Pārbaudīt, vai ēka juridiski ir izmantojama dzīvošanai
 • Ja tā ir domājamā daļa – iepazīties ar lietošanas kārtības noteikumiem. Vai daļu apjoms % atbilst lietošanā esošajai daļai - tā nav būtiski lielāka vai mazāka. Kādi ir nodokļu/piespiedu atsavināšanas riski saņemt mazāku atlīdzību?
 • Vai tiek piedāvātas pirmpirkuma tiesības kopīpašniekiem? Iepazīties ar visiem pārējiem kopīpašuma riskiem

Inventarizācijas lieta:

 • Vai aktuālā inventarizācijas lieta sakrīt ar stāvokli dabā? Ja neatbilst, tad jāanalizē, kas ir pārbūvēts, kādā veidā, kas būs nepieciešams, lai to legalizētu
 • Aprēķināt izmaksas jaunas inventarizācijas lietas sagatavošanai (ja nav inventarizācijas lieta)

Deklarētās personas un reģistrētās firmas:

Juridiskā persona:

 • Pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādus
 • Pārbaudīt maksātnespējas procesus – uzsāktos un izbeigtos
 • Pārbaudīt reģistrācijas datus, informāciju par personām, kurām ir tiesības pārstāvēt darījuma partneri un pārstāvības ierobežojumiem

 

Darījumu riski:

Maksājuma kārtībā:

 • Vai maksājums par nekustamo īpašumu tiek veikts pēc īpašumtiesību reģistrēšanas (ar darījuma kontu)?

Darījuma konts:

 • Vai izmaksas nosacījumi ir 100 % tavā kontrolē?

Īpašuma pieņemšana valdījumā:

 • Vai nekustamā īpašuma pieņemšana valdījumā notiek pēc pilnas vai daļējas apmaksas veikšanas (ir kontrole pār pieņemšanu valdījumā - atslēgas)?

Pirkuma līgums:

 • Vai ir atrunāti pārdevēja apliecinājumi un garantijas ar sankcijām par nekustamā īpašuma stāvokli, apgrūtinājumiem?

Līguma izbeigšanas iespējas:

 • Pie kādiem apstākļiem var vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma?

Skaidrās naudas nodošana:

 • Vai ir saņemti nostiprinājuma lūgumi, noslēgta papildu vienošanās ar atmaksas nosacījumiem, ja netiek veikta pārreģistrācija Zemesgrāmatā?

Darījuma puses reputācija:

 • Pārbaudīt atsauksmes Google un Facebook no tirgus dalībniekiem. Kad un cik bieži dzīvoklis mainījis īpašniekus pirms tam

 

Izdevumu riski:

Iegādes cena:

 • Veikt objekta vērtēšanas procesu pilnā apmērā

Remonta izdevumi:

 • Veikt cenu aptauju ar vismaz 3 brigādēm un iekļaut papildu neparedzētos izdevumus min ~20 % apmērā

Uzturēšanas izdevumi:

 • Ierēķināt komunālos maksājumus, nodokļus, procentu maksājumus, darījuma noformēšanas izmaksas u.c. izdevumus (objekta aprēķins). Jālūdz pārdevējam uzrādīt komunālo maksājumu rēķini

 

Jauna mājokļa iegādei vajadzētu būt patīkamai un iedvesmojošai pieredzei, tieši tāpēc ir svarīgi savlaicīgi un rūpīgi sagatavoties, lai nākotnē nerastos nepatīkami pārsteigumi. Ja šķiet, ka vajadzīga palīdzība, mūsu Komanda ir gatava Jums atbildēt uz jebkuru jautājumu.