Mākleriem būs jāreģistrējas. Kāpēc tas ir svarīgi visiem pārējiem?

aver nekustamo ipasumu registra jaunumi

Kas īsti gaidāms?

Sākot ar nākamā gada vidu, izmantojot nekustamā īpašuma aģenta pakalpojumus, jūs varēsiet noskaidrot, vai aģents ir "īstais".

Saskaņā ar likumu visiem profesionālajiem starpniekiem nekustamā īpašuma tirgū jābūt reģistrētiem speciālā reģistrā, ko pārraudzīs Ekonomikas ministrija. Starpniekiem būs jāreģistrē saimnieciskā darbība un jāapdrošina profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība. Mākleriem nedrīkst būt nedzēsta sodāmība par ekonomiskiem pārkāpumiem. Tiem jāizveido un jāizmanto metodika, kas ļauj noteikt potenciālus nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmazgāšanas riskus.

Šķiet, tieši pēdējais apsvērums kļuvis par iemeslu likuma pieņemšanai. Nekustamā īpašuma aģentiem un kompānijām arī šobrīd ir pienākums meklēt šādus riskus pirms attiecību veidošanas ar klientu. Tomēr, kā ziņo Finanšu ministrija likuma projekta pieņemšanas procesa dokumentācijas kopsavilkumā, ne visi šo pienākumu kārtīgi pildīja.

Jaunais likums paredz, ka klientu vērtēšanas sistēma kļūs par obligātu nosacījumu, lai mākleris varētu uzsākt darbību nekustamā īpašuma tirgū. Bez tā nevarēs reģistrēties Ekonomikas ministrijas reģistrā, ko paredzēts aktivizēt līdz 2021. gada 1. jūlijam. Savukārt bez ieraksta reģistrā nebūs iespējams oficiāli sniegt starpnieka pakalpojumus.

Ko skars jaunais likums?

Ja vēlaties pārdot paša dzīvokli, iegādāties nekustamo īpašumu vai palīdzēt radiniekam vai draugam noslēgt darījumu, reģistrēties nav nepieciešams. Likums tieši skar tikai tos, kam starpniecības pakalpojums nekustamā īpašuma tirgū ir darbs (tas attiecas gan uz fiziskajām, gan juridiskajām personām).

2018. gada beigās Latvijā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem bija ap 1600 nekustamā īpašuma aģentu. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA likuma sagatavošanas posmā ziņoja, ka valstī darbojas ap 200 sertificētu starpnieku. Vēl vismaz 500 veic šo darbu bez jebkādas uzraudzības.

Pagaidām nav iespējams prognozēt, cik privātpersonu un kompāniju būs jaunizveidotajā reģistrā. Pēc LANĪDA valdes locekļa Andreja Valtera vārdiem, šī publiski pieejamā saraksta izveide palīdzēs atsijāt neprofesionālus māklerus un padarīt tirgu vairāk caurskatāmu. Tas tāpēc, ka, vēl pirms satiksieties ar cilvēku, kurš piedāvā savus pakalpojumus, lai pārdotu jūsu dzīvokli, varēsiet pārbaudīt, vai viņš ir oficiāli ierakstīts reģistrā, un, ja ne, attiecīgi rīkoties.

Tāpēc likums, kas ir izveidots aģentiem un par aģentiem, skar teju visus, kas izmanto vai plāno izmantot aģentu pakalpojumus.

Kā tas ietekmēs pakalpojumu cenu?

Pēc Valtera vārdiem, pašreiz aģentu izcenojumi, ja tie rīkojas pārdevēja vārdā, veido 4–5% no darījuma summas. Ja aģents darbojas no pircēja puses, kas ir retāk sastopams gadījums, komisijas maksa ir 2–3%. Izīrējot objektu, pastāv standarta tarifs, kas noteikts viena mēneša īres maksas apmērā.

Pēc eksperta domām, jaunais regulējums diez vai kļūs par iemeslu cenu izmaiņām. Protams, tiem, kas līdz šim neizvērtēja klientus no naudas atmazgāšanas viedokļa, bet tagad sāks to darīt, pieaugs darba slogs. Tomēr LANĪDA pārstāvis domā, ka slogs nepieaugs tādā mērā, lai atspoguļotos pakalpojuma cenā.

Ar apdrošināšanu ir nedaudz sarežģītāk. Likumam atbilstošu aktu pagaidām nav, tāpēc polises cenu var tikai minēt. Valters uzskata, ka diez vai vidējā cena pārsniegs 200–300 eiro gadā. Tas ir pietiekami daudz, lai atsijātu neoficiālos māklerus no tirgus, bet nav pietiekami, lai paaugstinātu cenas to profesionālo aģentu pakalpojumiem, kas ik gadu noslēdz daudz darījumu.

Kāpēc kādu varētu interesēt, vai aģents ir reģistrā?

Tas, ka cilvēks vai uzņēmums figurē reģistrā, nozīmē, ka viņš ir izpildījis vismaz pamata prasības, saka Valters. Pirmkārt, viņš strādā oficiāli: slēdz rakstiskus līgumus (līdz šim šī prasība nekur nebija iekļauta un ne vienmēr tika ievērota), tātad konflikta gadījumā klientam ir pieejami dokumenti, uz ko var atsaukties.

Otrkārt, šādam aģentam ir profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas arī sniedz klientam noteiktu aizsardzību. Piemēram, zaudējumu gadījumā – informācija, ko slēpa starpnieks, par objekta tehnisko stāvokli vai juridisko statusu.

Treškārt, šis likums nosaka, ka aģentam ir pienākums paaugstināt savu kvalifikāciju. Kādā veidā – to vēl noteiks Ministru kabinets. Šīs prasības nepildīšana var kļūt par iemeslu izslēgšanai no reģistra. Respektīvi, pēc dažiem gadiem reģistrs kalpos kā kompetences apliecinājums.

"Ir skaidri jāsaprot, ka pati reģistrācija vēl negarantē kvalitatīvu pakalpojumu. Par šādu nodrošinājumu var kalpot sertifikāts, kuru izsniedz LANĪDA pēc diezgan sarežģīta eksāmena. Tas tiešām parāda, ka cilvēks ir profesionālis. Savukārt pats reģistrācijas fakts liecina, ka starpnieks ir izpildījis vismaz minimālās prasības, ka viņš darbojas likumīgi un ka viņš regulāri piedalās apmācībās. Likums nebūs tas slēdzis, kas 1. jūlijā noklikšķēs un savedīs kārtībā tirgu. Bet tas noteikti ved tirgu pareizajā virzienā, jo atsijāsies neprofesionāli mākleri un tirgus kļūs atklātāks, tāpēc ka Valsts ieņēmumu dienests sola cīnīties ar tiem, kas turpinās strādāt bez reģistrācijas," situāciju komentē Valters.

Kas notiks, ja izmantošu nereģistrēta aģenta pakalpojumus?

Šobrīd nekādas sankcijas klientiem nav paredzētas. Jebkurā gadījumā jāsaprot visi saistītie riski: neoficiāls pārstāvis var izrādīties meistars savā jomā, bet, iespējams, arī ne. Nekādu oficiālu līgumu viņš ar jums neslēgs, jo šis dokuments varētu kalpot kā pierādījums nelegālai darbībai. Konflikta vai zaudējumu gadījumā jums, visticamāk, nebūs, ko pārmest šādam starpniekam.

"Vienmēr jādomā, kas būs, ja neoficiāli strādājošs cilvēks jūs apmānīs. Iespējams, jūs nopirksiet ne to, ko vēlējāties, vai objekts būs ar nopietniem tehniskiem vai juridiskiem trūkumiem. Varbūt pārdosiet īpašumu par neadekvāti zemu cenu. Vārdu sakot, jums šajā situācijā vienkārši nebūs, no kā pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem," brīdina Andrejs Valters.

"Cilvēka vai uzņēmuma esamība šajā reģistrā – tas ir signāls, ka šajā brīdī konkrētais aģents atbilst likuma prasībām. Ja viņa tur nav, tad pirmais jautājums ir: kāpēc? Visticamāk, tāpēc, ka cilvēks atrodas pelēkajā zonā. Ņemot vērā, ka tirgū ir pietiekami daudz oficiāli strādājošu profesionāļu, es ar šādu "speciālistu" nesāktu sadarbību," pauž Valters.